Odborný překlad

Přeložím vám článek, studii nebo celou knihu.

V angličtině a češtině pracuji s texty o architektuře, geografii, historii, IT, jazykovědě, umění, sportu či životním prostředí. Tyto oblasti mě jednak zajímají, jednak se znám s odborníky, s nimiž je potěšení konzultovat terminologii.


Potřebujete profesionální překlad? Nechte si zakázku bezplatně nacenit.


Příklady zakázek

  • Ústavu pro jazyk český jsem pomohl do angličtiny přeložit závěrečnou zprávu lingvisticko-softwarového projektu. Samozřejmostí bylo zajištění jazykové korektury rodilou mluvčí.
  • Do dvojjazyčné publikace o ostrově Ada Kale, který zmizel na dně dunajské přehrady Železná vrata, jsem do češtiny přeložil jednu z esejí.
  • Manažerovi belgické firmy Santerra jsem překládal podkladové studie a korespondenci s českými partnery.