Odborný překlad

Přeložím vám článek, studii nebo manuál.

V angličtině a češtině pracuji mimo jiné s texty o technice, historii, politice a společenských vědách, ale také umění nebo sportu. Tyto oblasti mě jednak zajímají, jednak se znám s odborníky, s nimiž je potěšení konzultovat terminologii.


Potřebujete profesionální překlad? Nechte si zakázku bezplatně nacenit.


Příklady zakázek

  • Z češtiny do angličtiny jsem přeložil desetistránkovou studii Hudba k siréně skladatele Jana Trojana o projektu z dílny ČRo Vltava.
  • Lámanou čínskou angličtinu v návodu k respirátoru jsem pro českého distributora převedl do plně srozumitelné češtiny.
  • Ústavu pro jazyk český jsem pomohl do angličtiny přeložit závěrečnou zprávu lingvisticko-softwarového projektu. Samozřejmostí bylo zajištění jazykové korektury rodilou mluvčí.
  • Do dvojjazyčné knihy o ostrově Ada Kale, který zmizel na dně dunajské přehrady Železná vrata, jsem do češtiny přeložil jednu z esejí.
  • Manažerovi belgické firmy Santerra jsem překládal podkladové studie a korespondenci s českými partnery.