Ochrana osobních údajů

 1. Mgr. Kryštof Herold, se sídlem Berlínská 1488/7, 102 00 Praha 10, zapsaný v živnostenském rejstříku, IČO 02735431, zpracovává při komunikaci s potenciálními a stávajícími zákazníky – ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – následující osobní údaje: e-mailovou adresu (při e-mailové komunikaci), jméno a příjmení (uvede-li je zákazník), telefonní číslo (při telefonické komunikaci).
 2. E-mailovou adresu, jméno, příjmení, případně telefonní číslo je nezbytné zpracovat (např. uložit si je do adresáře) pro další komunikaci se zákazníkem a tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Výjimkou je zasílání materiálů či zboží službou Zásilkovna, kdy budou po dohodě s vámi nezbytné údaje předány Zásilkovně s.r.o., aby vám balíček mohl být doručen. Informace o nakládání s osobními údaji ze strany Zásilkovny najdete zde.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
  • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • nechat u mě tyto údaje aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů – tím bude však znemožněna další e-mailová/telefonická komunikace,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poslední aktualizace: 24. února 2020

Cookies

Základní informace

Tyto webové stránky využivájí k analýze návštěvnosti službu Google Analytics. Tato služba může do vašeho zařízení ukládat soubory cookies, které jsou řízeny třetí stranou (spol. Google), tudíž nemám přístup k jejich čtení ani zápisu. Zde používané cookies služby Google Analytics jsou nastaveny na dobu platnosti 26 měsíců (tato doba se začíná počítat při každé uživatelově aktivitě znovu).

Jakým způsobem spol. Google cookies používá, se dočtete zde.

Většina webových prohlížečů cookies automaticky povoluje. Chcete-li tuto funkci omezit, přečtěte si například tento návod.

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím nějaký dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek prostřednictvím adresy mail@krystofherold.cz.

Poslední aktualizace: 24. února 2020