Ochrana osobních údajů

 1. Mgr. Kryštof Herold, se sídlem Berlínská 1488/7, 102 00 Praha 10, zapsaný v živnostenském rejstříku, IČO 02735431, zpracovává při komunikaci s potenciálními a stávajícími zákazníky – ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – následující osobní údaje: e-mailovou adresu (při e-mailové komunikaci), jméno a příjmení (uvede-li je zákazník), telefonní číslo (při telefonické komunikaci).
 2. E-mailovou adresu, jméno, příjmení, případně telefonní číslo je nezbytné zpracovat (např. uložit si je do adresáře) pro další komunikaci se zákazníkem a tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Výjimkou je zasílání materiálů či zboží službou Zásilkovna, kdy budou po dohodě s vámi nezbytné údaje předány Zásilkovně s.r.o., aby vám balíček mohl být doručen. Informace o nakládání s osobními údaji ze strany Zásilkovny najdete zde.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
  • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • nechat u mě tyto údaje aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů – tím bude však znemožněna další e-mailová/telefonická komunikace,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poslední aktualizace: 24. února 2020

Cookies

Tyto webové stránky nevyuživájí cookies.

Máte-li k uvedeným informacím nějaký dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek prostřednictvím adresy mail@krystofherold.cz.

Poslední aktualizace: 10. prosince 2021